1518-1618

I midten af collagen er afbilledet det såkaldte Kongens Kammer, en tilbygning til Gråbrødre Kloster fra 1530´erne. Hen over kongens gemak var der på 1. etage en dansesal. Den røde port fører ind til selve klosteret.  

Munkestensbygningerne er Sct. Mogens Gade 7 og 9. De er fra slutningen af middelalderen. I kælderplanet har der været små boder, hver med en dør og et vindue.

I den højre side af collagen ses det gule, pudsede hus i Sct. Mogens Gade 38, som også er fra den sene middelalder. På nordgavlen kan man se det velbevarede munkestensmurværk. Tagværket er dendrokronologisk dateret til tiden omkring 1530. Det har altså været muligt at tidsbestemme huset, ved at tælle årringene i træet, der er anvendt til tagspærene.

Reformationen i Viborg er en af de helt centrale begivenheder i byens historie, centreret omkring den tidligere munk Hans Tausen. Maleriet af Hans Tausen, der ses i forgrunden i venstre side af collagen, har tidligere hængt i Gråbrødre Klosterkirke, men hænger nu i Asmild Kirke, hvorimod selve statuen, der stikker op, til højre for midten i collagen, befinder sig foran Ribe Domkirke. 

Hans Tausen blev forflyttet fra Antvorskov til Johanniterklosteret i Viborg i 1525 og begyndte året efter med lutherske aftensangsprædikener i Sct. Hans Kirke, som lå på Nytorv. Pladsen blev snart for trang, og det fortælles, at Tausen prædikede udenfor Sct. Hans Kirke stående på en hvid sten, som det er skildret på maleriet af J.P. Raadsig (malet 1841), der ses helt ude i højre side af collagen. I 1527 tiltvang viborgenserne sig adgang til Gråbrødrenes store klosterkirke, hvorefter Hans Tausen prædikede her.

Det grønne patinerede relief stammer fra Reformationsmonumentet i København (der blev afsløret i 1943). Historien fortæller, at den katolske biskop Jørgen Friis sender sin slotsfoged Poul Stigsen med væbnede svende til Gråbrødre Kirke for at pågribe og fængsle Hans Tausen. De måtte dog gå med uforrettet sag, da Hans Tausens tilhængere både beskyttede ham fysisk og med våben i hånd.

Stentavlen, som er vendt på hovedet i collagen, sad i Kongeporten, der indgik i en teglbygget mur omkring Domkirkens område. Stenen fra 1584 omtaler hyldningen af den senere Christian 4. Til højre for stenen finder vi Hans Kneipers maleri af kronprins Christian som barn, den senere Christian IV, der hyldes på Nytorv i 1584. 

De to messingstokkebælter, som kan ses henholdsvis midt i collagen og svunget rundt om bygningen ude til højre, er begge fra 1500-tallet og har siddet om livet på datidens kvinder. Bæltet med den lyseblå udfyldning er fundet i Viborg Søndersø på ”Andeøen”, mens det andet stammer fra Tjele. Det lille grønne lukkebeslag er fundet på en mark i nærheden af Viborg og har en lille engel som dekoration. Det fundne `Viborg bælte´ har virket som inspiration til Viborgs borgmesterkæde.