1018 - 2018

1018-2018

Image

En historisk tidslinje fra 1018-2018 fortalt i collager. Få et overblik over de 1000 år og følg de forskellige nedslag fra 1018 frem til i dag.

Læs mere om projektet her

1018-1118

Image

Knud den Store lader slå mønt i Viborg. Knud den Store var den første danske konge, der foretog regelmæssige udmøntning. I Viborg boede en af kongens møntmestre, Svartgol, hvis navn sammen med kongens navn og byens navn kom på mønterne.

Læs mere

1118-1218

Image

Viborg befæstes med volde og grave. Befæstningen går fra Nørresø langs de nuværende gader Volden, Reberbanen, Gravene, Dumpen, Sct. Jørgens Vej til Søndersø. Den befæstede by havde et areal på 67 ha. Kun Roskilde (73 ha.) og Lund (84 ha.) var større.

Læs mere

1218-1318

Image

Juledag 1259 krones Erik Klipping i Viborg Domkirke og 27 år senere i 1286 dræbes kongen i Finderup Lade. Hvem, der begik drabet, er stadig omdiskuteret...

Læs mere

1318-1418

Image

Erik Menveds (1274-1319) borg i Viborg Borgvold blev opført i 1313, men allerede nedrevet i 1320. I dag findes kun Store Borgvold, men frem til 1850 kunne man også se Lille Borgvold som Rawert tegnede i 1821.

Læs mere

1418-1518

Image

Bygningerne i begyndelsen og slutningen af collagen er den nuværende bispegård. I middelalderen fra 1440 var den ejet af konrektoren der ledede domkirkens store kor.

Læs mere

1518-1618

Image

Reformationen i Viborg er en af de helt centrale begivenheder i byens historie centreret omkring den tidligere munk Hans Tausen.

Læs mere

1618-1718

Image

Den tidligere klosterkirke for sortebrødrene var uden tårn, da det ikke var foreneligt med tiggermunkeordenens regler. Så det var først i 1696-1701 at der kom tårn på kirken.

Læs mere

1718-1818

Image

Den store bybrand i 1726 ændrede byens udseende radikalt. Som et lille plaster på såret fik Viborg en lang række flotte bygninger i årene der fulgte efter branden.

Læs mere

1818-1918

Image

Et portrætbillede af stiftsamtsmand baron Lucas Peter de Bretton, et maleri af kunstmaleren Ole Magnus Rasch med et motiv af Nytorv, som det må have taget sig ud i 1829 og den røde murstens gavl på Hjultorvet 11, blev opført i 1876.

Læs mere

1918-2018

Image

I 2018 er det 1000 år siden, Knud den Store lod slå mønt i Viborg. Jubilæet bliver fejret med Sergei Sviatchenkos store collage over 1000 års Viborg historie.

Læs mere
Sidst opdateret: 24.11.2018